Γιατί πρέπει ο σκελετός μιας γέφυρας να είναι κράμα υψηλής ποιότητας? Εκτύπωση

 

Υψηλής ποιότητας κράμα σημαίνει αντοχή (κόπωση μετάλλου), υψηλή τιμή μεταλλοκεραμικού δεσμού και απουσία προϊόντων οξείδωσης (αντιαισθητικά μαύρα περιγράμματα στα ούλα).